• THYH-18
  • THYH-25
  • THYH-34

CNC-työstö- ja valmistustekniikan periaate ja suorituskyky

1 Toimintaperiaate

CNC-työstötekniikka viittaa CNC-työstökoneiden ja muiden koneistustyökalujen käyttöön mekaanisten osien valmistuksessa ja prosessoinnissa. Erityisissä sovelluksissa CNC-työstötekniikka voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan, nimittäin ohjelmisto-osaan ja laitteisto-osaan. Niistä ohjelmisto-osa käyttää pääasiassa tietotekniikkaa numeerisen ohjausohjelman kirjoittamiseen ja ohjaamiseen. Tietokoneen avulla henkilökunta suunnittelee mekaanisen muotin koon, prosessointikomponentit ja valmistusmateriaalit. Ennen tiettyä massatuotantoa henkilöstö Koodi ja ohjelma määritetään ja kirjoitetaan etukäteen, ja sitten ohjelman ohjeita käytetään digitaalisten tuotantolaitteiden hallintaan, mekaanisen tuotannon älykkyyden ja automatisoinnin toteuttamiseen sekä perusvaatimusten täyttämiseen. numeerisen ohjaustekniikan tuotantovaatimukset. Laitteistosegmentti viittaa lähinnä itse tuotantokoneisiin ja muihin CNC: n aputuotantolaitoksiin. Muun muassa CNC-työstökoneet ovat mekaanisten muottien digitaalista tuotantoa varten infrastruktuuri jalostukseen ja tuotantoon. Perinteiset tuotantolaitteet edellyttävät usein henkilöstön manuaalista tuotantomenetelmien hallintaa ja koko tuotantoprosessin manuaalista valvontaa. CNC-työstökoneessa on anturilaitteet, jotka pystyvät vastaamaan tarkasti lähetettyihin ohjeisiin ohjaamaan työstökoneen joustavasti tuotantoon. Koko prosessi heijastaa digitalisoinnin ja älykkyyden ominaisuuksia.

2 suorituskykyominaisuutta

Nykypäivänä maani CNC-työstöteknologiaa on edistetty monilla sosiaalisen tuotannon aloilla, ja CNC-työstötekniikka on myös heijastanut keskittymisen ja älykkyyden taipumusta itsensä parantamiseen. Erityisesti CNC-työstötekniikalla on korkea automatisointi ja älykkyys. Käyttöprosessissa se voi paitsi nopeuttaa tuotantoa myös parantaa koneellisten osien laatua. Nykyaikaisen teollisuuden tekninen takuu on puhdistetun tuotannon toteuttaminen. Samanaikaisesti CNC-työstötekniikka parantaa myös henkilöresurssien käytön tehokkuutta ja vähentää henkilöresurssien käyttökustannuksia. Toisaalta CNC-työstöteknologia ilmentää tuotantoprosessin suurta tehostumista, mikä lyhentää yhden tuotteen tuotantoaikaa, lyhentää komentojen vasteaikaa eri ohjelmien välillä, keskitettyä teollista tuotantoa ja vähentää resursseja. erityisesti joillekin pienille ja pienille tehtaille, voidaan saavuttaa myös massatuotanto. Lisäksi CNC-työstötekniikalla on joustavuuden piirteet, mikä voi tehokkaasti lievittää teollisuustuotannon nykyisiä ongelmia. Perinteisten mekaanisten muottien valmistuksessa työntekijät hallitsevat tuotantolinjan edellyttämän työkokemuksen ja taidot, mikä tarkoittaa, että työntekijöiden henkilökohtaiset ominaisuudet määräävät usein perinteisen mekaanisen muotin käsittelyn laadun. CNC-työstötekniikan taustalla teollisen tuotannon ja toiminnan vaiheet ovat kuitenkin tulleet suhteellisen yksinkertaisiksi, mikä tarkoittaa, että teollinen tuotanto ei enää vaadi työntekijöiden työkokemusta, mikä vähentää tuotannon vaikeuksia jossain määrin ja heijastaa joustavaa tuotanto. Yrityksen etuna on myös mahdollisuus vastata jatkuvasti sosiaalisen tuotannon tarpeisiin.


Lähetysaika: 16-20-2021